304
Aanhang
in de Eems-Dollart-regio
7
Mentoren
in de Eems-Dollart-regio
0
Aankomende Evenementen
in de Eems-Dollart-regio

Het Startup-EDR-project

De “Opstarten Eems-Dollart Regio” heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking van startups en jonge ondernemers te bevorderen. Het Startup-EDR-project richt zich dan ook op het grensgebied tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Ten eerste is deze website bedoeld om startende en jonge ondernemers de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met regionale ondersteunende instellingen en mentoren. Ten tweede ligt de focus ook op individuele ondersteuning van businessmodellen en hun ontwikkeling. Ten derde is er de mogelijkheid om toegang te krijgen tot belangrijke netwerkcontacten in de regio. Ten slotte zijn alle startup-ondersteuningsinstellingen gevestigd in de Eems-Dollart-regio en kunnen ze worden gezocht, gevonden en gecontacteerd via de Startup Map op deze website.

Startup-EDR-mentoren 

De mentoren van het Startup EDR-project ondersteunen startups en ondernemers bij het implementeren van hun zakelijke ideeën. Daarbij ondersteunen zij met name op het gebied van businessmodelontwikkeling, expertise en bemiddeling van strategische partnerships. Daarnaast krijgen de startups en ondernemers via de mentoren toegang tot waardevolle branche- en netwerkcontacten. Een ander voordeel is dat de mentoren verspreid zijn over de Eems Dollart regio en je kunnen ondersteunen waar je ook bent in de regio.

Aankomende Evenementen

Laatste nieuws

Ondersteuningsaanbiedingen

De Startup-EDR heeft tot doel alle startups en oprichters in staat te stellen de juiste ondersteuning te krijgen van regionale startup-partners. Bijvoorbeeld om aan hun idee te werken of een eigen startup project te ontwikkelen. Hieronder vind je enkele faciliteiten waar startups en oprichters ondersteuning kunnen vinden binnen het project.

We hebben een breed partnernetwerk!