Het Startup EDR-project

Het project “Startup Eems-Dollard Regio” heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking tussen start-ups en jonge ondernemers tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te bevorderen. De projectpartners komen uit alle delen van de Eems-DollarD-regio: Inqubator Leeuwarden, Zero to One in Emmen, Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg, it.emsland, Emder GründerInnenZentrum en Hanzehogeschool Groningen als hoofdpartners. Een aantal andere partners, zowel aan Nederlandse als Duitse zijde, hebben een adviserende of ondersteunende functie binnen het project.

Projectduur en supporters

De duur van het project is drie jaar en loopt van 1 juni 2019 tot 30 juni 2022. Het Startup EDR-project wordt gefinancierd door het INTERREG-financieringsprogramma, dat samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen ondersteunt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de provincies Drenthe Fryslân en Groningen en de deelstaat Nedersaksen zijn hierbij betrokken.

Deelnemers van het startup ecosysteem

Een goed ontwikkeld start-up-ecosysteem moet het voor oprichters gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot belangrijke start-upbronnen. Dit ecosysteem bestaat uit bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere publieke en niet-publieke instellingen. Het doel is om te zorgen voor de best mogelijke digitale netwerken van alle deelnemers om een ​​duurzaam grensoverschrijdend netwerk te creëren. Dit moet het barrière-effect van de grens verminderen en deelnemers in staat stellen samen te werken buiten de landsgrenzen.

Betrokkenheid van de regionale economie en bevolking

Het Startup EDR-project is van plan om de adviesactiviteiten over start-up kwesties, vooral met een grensoverschrijdende focus, uit te breiden naar de hele Eems-Dollard regio en het bijbehorende potentieel te ontwikkelen en te communiceren. Daarbij worden bestaande deelnemers en activiteiten van de regionale ecosystemen ingezet om de bevolking en economie aan de Duits-Nederlandse grens te betrekken en te verbinden. Op deze manier wordt de innovatiekracht van de hele Eems-Dollard regio op de lange termijn gestimuleerd en nieuwe carrièremogelijkheden en banen bevorderd.