Het Startup EDR-project

Het project “Startup Ems-Dollart Region” heeft tot doel grensoverschrijdende samenwerking voor startups en jonge ondernemers te bevorderen. De focus van het project ligt op het grensgebied tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De projectpartners komen uit alle delen van de Ems-Dollart-Region: Inqubator Leeuwarden, Zero to One in Emmen, Carl von Ossietzky University Oldenburg, it.emsland en het Emdener GründerInnenZentrum. De Hanzehogeschool Groningen is lead partner van het project. Tot slot hebben een aantal andere Nederlandse en Duitse partners een adviserende of ondersteunende functie binnen het project.

Projectduur en supporters

De projectduur is drie jaar en beslaat de periode van 1 juni 2019 tot 30 juni 2022. Het Startup EDR-project wordt gefinancierd door de INTERREG financieringsprogramma. Het programma ondersteunt samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen van de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de deelstaat Nedersaksen zijn hierbij betrokken.

Deelnemers van het startup ecosysteem

In een goed ontwikkeld startup-ecosysteem is het bijvoorbeeld gemakkelijker voor oprichters om toegang te krijgen tot belangrijke startup-bronnen. daarom dit ecosysteem bestaat uit bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere publieke en niet-publieke instellingen. Het doel is om te zorgen voor de best mogelijke digitale netwerking van alle deelnemers om een ​​duurzaam grensoverschrijdend netwerk te creëren. Dit moet echter het barrière-effect van de grens verminderen en deelnemers in staat stellen om over de landsgrens samen te werken.

Betrokkenheid van de regionale economie en bevolking

Het Startup EDR-project is van plan de adviesactiviteiten op het gebied van opstarten van bedrijven uit te breiden. Vooral met een grensoverschrijdende focus wordt op de gehele Eems-Dollartregio gefocust. De geassocieerde potenties moeten op deze manier verder worden ontwikkeld en gecommuniceerd. Bovendien moeten bestaande actoren en activiteiten van de regionale ecosystemen worden opgenomen. Verder worden de bevolking en de economie aan de Duits-Nederlandse grens geïntegreerd en genetwerkt. Op deze manier wordt de innovatiekracht van de hele Eems-Dollart-regio op lange termijn gestimuleerd en nieuwe loopbaanperspectieven en banen bevorderd.

Groepsfoto 1.1

De projectpartners