Hier kunt u alle belangrijke documenten downloaden van het Startup-EDR-ecosysteem van de Eems-Dollartregio en van het Startup-EDR-project zelf en zijn partnerinstellingen. Naast reguliere rapportages over het Startup-EDR ecosysteem vind je er ook een visualisatieoverzicht van alle partnerinstellingen in de Eems-Dollartregio.

Alle documenten zijn beschikbaar om te downloaden en kunnen als pdf worden geladen. 

Het Startup Ecosysteem in de Eems Dollart Regio

Eerste rapportage van het Startup EDR Project. Het bevat de mapping en de regio's van het ecosysteem, evenals de methodologie en structuur van Startup Ecosystem.

Visualisatie van het Startup-Ecosysteem

Visueel overzicht van alle instellingen in het Startup Ecosysteem van de Eems Dollard Regio.