De Startup EDR Glossary is ontworpen om jonge oprichters en startups vertrouwd te maken met de juiste uitleg en definities. Daartoe worden hieronder de verschillende termen en de daarbij behorende toelichtingen en definities opgesomd. De Startup EDR Glossary moet helpen om kennislacunes weg te werken en de verschillende technische termen uit elkaar te houden of begrijpelijk te maken. 

Termijn

Uitleg / definitie van de term

Versneller

Een accelerator is een instelling die start-ups voor een beperkte tijd coacht, vaak in ruil voor aandelen in het bedrijf, om zo het ontwikkelproces te versnellen in relatie tot een specifieke uitkomst.

bootstrapping

Bootstrapping verwijst naar de financiering van de stichting alleen uit de eigen financiële middelen van de oprichters en uit de zelf gegenereerde omzet, zonder hulp van een externe financieringsbron. Finanzierungsquelle.

Zakelijke engel

Business Angel beschrijft een succesvolle, ervaren oprichter of ondernemer die jonge oprichters en start-ups ondersteunt met kapitaal, netwerken of knowhow in hun start-up project, meestal door de verkoop van bedrijfsaandelen.

Bedrijfsplan

Het businessplan is het concept of plan voor de uitvoering van het bedrijfsproject. Het dient om de slaagkansen van het bedrijfsidee te beoordelen en is ook relevant voor potentiële investeerders.

Bedrijfsmodel Canvas

Het Business Model Canvas beschrijft een bepaalde methode van businessmodelontwikkeling volgens de uitvinder A. Osterwalder, waarbij alle belangrijke aspecten van het businessmodel op een duidelijke matrix zijn geplaatst.

Cap tafel

Verwijst naar een samenvattende tabel, ook wel kapitalisatietabel genoemd, die duidelijk alle uitkeringen en financieringen van aandelen weergeeft om te laten zien wie hoeveel aandelen in het bedrijf bezit.

Cashflow

Cashflow wordt gedefinieerd als het verschil tussen inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde punt en verwijst naar het geld dat daadwerkelijk beschikbaar is.

Kosten-batenanalyse

Er wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd om de economische levensvatbaarheid van projecten te onderzoeken. Dit omvat het vergelijken van eigendommen en het afzetten van hun financiële voordelen tegen hun kosten.

Coworking

Coworking beschrijft een of meerdere ruimtes waarin mensen met verschillende projecten en beroepen fysiek samen, maar ieder voor zich werken op flexibele werkplekken. Dit zijn meestal grote, open ruimtes waar geen vaste plekken zijn, maar waar mensen werkplekken en infrastructuur delen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een mogelijkheid om kapitaal te verwerven waarbij het bedrijfsidee, of meestal een innovatief product, wordt aangeboden op een crowdfundingplatform om de benodigde hoeveelheid kapitaal voor bijvoorbeeld serieproductie te financieren via een groot aantal investeerders.

Customer Acquisition Costs (CAC)

Customer Acquisition Costs zijn de kosten die worden gemaakt bij het verwerven van klanten. Ze zijn een belangrijk sleutelfiguur omdat ze de waarde over bepaalde klanten aangeven.

Ontwerp bedenken

Design Thinking is een aanpak die moet leiden tot vernieuwende ideeën en voorstellen voor oplossingen volgens een bepaalde procedure, en is sterk gebruikersgericht.

Elevator Pitch

De Elevator Pitch is een precieze korte presentatie van het bedrijfsidee en moet potentiële investeerders, business angels etc. overtuigen van het bedrijfsidee in max. een minuut.

Algemene voorwaarden (AV)

De AV zijn bedoeld om het afsluiten van contracten en het afhandelen van zakelijke transacties te vereenvoudigen. De inhoud van de AV is bij wet bepaald binnen de verschillende contractvormen.

Hackathon

Een hackathon wordt meestal omschreven als een privé- of openbaar software- en hardwareontwikkelingsevenement waarbij deelnemers in de kortst mogelijke tijd de meest creatieve en innovatieve oplossingen ontwerpen en presenteren en vervolgens door een jury worden bekroond.

broedmachine

Een incubator is een instelling die start-ups en oprichters ondersteunt met technische infrastructuur, coaching en netwerkcontacten bij de uitvoering van een start-upproject. Vaak zijn er ook aanbiedingen voor trainingen en seminars over economische of juridische onderwerpen.

Industrie 4.0

Industrie 4.0 verwijst naar de digitalisering van de industrie.

Initiële openbare aanbieding (IPO)

Een beursintroductie (IPO) is de eerste keer dat een bedrijf naar de beurs gaat door in aandelen te handelen en aandelen aan het publiek aan te bieden.

toonhoogte

Een pitch is de presentatie van een bedrijfsidee aan investeerders, een jury of op evenementen. Het doel van de pitch is om bijvoorbeeld investeerders in korte tijd van het idee te overtuigen.

Lean Startup-methode

De Lean Startup-methode is een methode om producten of diensten snel op de markt te brengen in een eenvoudige maar bruikbare vorm (MVP). Met behulp van feedback van klanten kunnen in een vroeg stadium conclusies worden getrokken voor verdere ontwikkeling.

Minimum Viable Product (MVP)

Het Minimum Viable Product is een eerste, minimaal levensvatbare versie van een product of dienst.

Open Innovatie

Om het innovatiepotentieel uit externe bronnen te benutten, kan de open innovatiemethode worden gebruikt. Dit houdt in dat interne innovatieprocessen buiten de grenzen van het bedrijf openstaan ​​voor de buitenwereld om externe feedback te ontvangen.

Seed-financiering

Startfinanciering of vroege fase financiering is een financiële steun die kan worden gegeven aan een veelbelovende start-up in de beginfase om de initiële kosten te dekken. Deze financiële steun vervangt vaak bankleningen, die zelden door de bank aan jonge bedrijven worden verstrekt.

Zelffinanciering

Zelffinanciering is de financiering uit eigen financiële middelen (bv. Eigen vermogen of geld van familie en vrienden). Het voordeel van deze financieringsvorm is dat u de volledige controle heeft over uw eigen onderneming en niet afhankelijk bent van externe kapitaalverschaffers.

Startup

De term "opstarten" is afgeleid van "opstarten" en betekent iets vinden of starten. Start-ups worden meestal gedefinieerd als jonge bedrijven die een innovatief en meestal schaalbaar bedrijfsidee nastreven.

Startup-ecosysteem

Een start-up-ecosysteem biedt een ondersteunende omgeving voor start-ups. Het bestaat uit potentiële oprichters, politieke actoren, bedrijven en mogelijke kapitaalverschaffers. Elk start-up-ecosysteem is individueel en locatiespecifiek.

Venture Capital

Venture Capital, betekent de off-market equity-investering door externe kapitaalverschaffers in een jong, innovatief bedrijf. Venture Captials ondersteunen start-ups in de vroege fase en willen de gekochte aandelen later winstgevend verkopen. Deze financieringsvorm biedt starterskapitaal en kennis van bedrijfsmanagement, maar vereist ook dat de investeringsmaatschappijen inspraak krijgen in de zaken van het bedrijf.