Privacybeleid

1. naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften, is de: IT-Dienstleistungsgesellschaft mbH Emsland Kaiserstraße 10b 49809 Lingen (Ems) Duitsland Tel .: +49 591 E-mail: info@it-emsland.de Website: www.it-emsland.de

2. algemene informatie over de verwerking van gegevensbescherming

2.1 Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken we persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover nodig om een ​​functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering wordt gemaakt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2.2 Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 par. 1 lit. een EU-basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, art. 6 par. 1 lit. b DSGVO dient als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, art. 6 par. 1 lit. c DSGVO dient als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art. 6 par. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag. Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerdere belang, art. 6 par. 1 lit. f DSGVO dient als wettelijke basis voor de verwerking.

2.3 Verwijderen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een bewaartermijn voorgeschreven door de bovengenoemde normen verstrijkt, tenzij het nodig is om de gegevens te blijven opslaan met het oog op het sluiten of uitvoeren van een contract.

3. ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles

3.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetserviceprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
  • Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.2 Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie bewaard blijven. De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. Tot deze doeleinden behoort ook ons ​​legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.

3.4 Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. Bij opslag van gegevens in logfiles is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

3.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is verplicht voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

4. gebruik van cookies

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, bevatten een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Indien er technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt: Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

  • Taal instellingen
  • Instellingen bijv. Voor gegevensbescherming
  • Login Informatie

Daarnaast gebruiken we op deze website cookies waarmee we het gedrag van de gebruikers kunnen analyseren. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

  • Ingevoerde zoektermen
  • Frequentie van paginaweergaven
  • Gebruik van websitefuncties
  • Bewegingsgedrag van gebruikers op de website (volgorde van paginaweergaven)

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website informeert een informatiebalk onderaan de pagina de gebruikers over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwijst hen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. In dit verband is er ook een opmerking over hoe u de opslag van cookies in de browserinstellingen kunt voorkomen.

4.2 Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig: Aanmeldingsmogelijkheid voor interne gebieden Overname van taalinstellingen Onthouden van zoektermen Opslag van gebruikersselectie voor het gebruik van analysecookies De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies stellen ons in staat te achterhalen hoe de website wordt gebruikt en zo ons aanbod continu te optimaliseren. Deze doeleinden omvatten ook ons ​​legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4.4 Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

5. webanalyse door WP Statistics

5.1 Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken WP Statistics op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor cookies). Als er afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
  • De bezochte website
  • De website van waaruit de gebruiker de opgeroepen website heeft bereikt (verwijzer)
  • De subpagina's die worden opgeroepen vanaf de opgeroepen webpagina
  • De tijd die op de website is doorgebracht
  • De frequentie van het websitebezoek

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bijvoorbeeld: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om het verkorte IP-adres aan de oproepende computer toe te wijzen.

5.2 Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 par. 1 letter f DSGVO.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

Door de persoonsgegevens van gebruikers te verwerken, kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden hebben we een legitiem belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij hun bescherming van persoonsgegevens.

5.4 Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval is dit na 12 maanden.

5.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid om zich af te melden voor de analyseprocedure. Om dit te doen, moet u de bijbehorende link volgen. Op deze manier wordt een andere cookie op uw systeem geplaatst, die ons systeem signaleert om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker in de tussentijd de bijbehorende cookie uit zijn eigen systeem verwijdert, moet hij de opt-out-cookie opnieuw instellen. Voor meer informatie over de privacy-instellingen van WP Statistics Software, klik op de volgende link: https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/

6. rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst bevat alle rechten van de betrokken personen volgens de DSGVO. Rechten die niet relevant zijn voor uw eigen website hoeven niet vermeld te worden. In dit opzicht kan de lijst worden ingekort. Als persoonlijke gegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u recht op de volgende rechten met betrekking tot de verantwoordelijke persoon:

6.1 Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u informatie opvragen bij de gegevensbeheerder over het volgende:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien het niet mogelijk is om specifieke details te geven, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
 5. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld; het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met art. 22, par. 1 en 4 DPA en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de gepaste garanties overeenkomstig art. 46 DPA in verband met de doorgifte. Dit recht op informatie kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of een dergelijke realisatie ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

6.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om de gegevensbeheerder te vragen om de gegevens te corrigeren en / of aan te vullen als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De gegevensbeheerder moet de correctie onverwijld uitvoeren. Uw recht op rectificatie kan worden beperkt in die mate dat het het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk of ernstig belemmert en de beperking is noodzakelijk voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden. Recht op beperking van de verwerking U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 1. als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren
 2. de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 4. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 par. 1 DPA en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen dergelijke gegevens - behalve dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Unie of een lidstaat. Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven. Uw recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt in die mate dat het waarschijnlijk onmogelijk of ernstig nadelig zal zijn voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden en dat de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

6.2 Recht op correctie

U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om de gegevens te corrigeren en / of aan te vullen als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De gegevensbeheerder moet de correctie onverwijld uitvoeren. Uw recht op rectificatie kan worden beperkt in de mate dat het het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk of ernstig belemmert en de beperking is noodzakelijk voor het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden. Recht op beperking van de verwerking U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder de volgende voorwaarden:

 1. als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren
 2. de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 4. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 par. 1 DPA en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen dergelijke gegevens - behalve dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Unie of een lidstaat. Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven. Uw recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt in die mate dat het waarschijnlijk onmogelijk of ernstig nadelig zal zijn voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden en dat de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

6.3 Recht op annulering

6.3.1 Plicht tot verwijdering

U kunt eisen dat de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk wordt verwijderd en de verantwoordelijke is verplicht om dergelijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt
 2. u trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a of Art. 9 par. 2 verlicht. een DPA en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 Par. 1 DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 Par. 2 DSGVO.
 4. de persoonsgegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen
 6. de persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met art. 8 lid 1 van de DPA.

6.3.2 Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen in overeenstemming met art. 17 par. 1 DPA, zal hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u hen als betrokkene hebt verzocht alle links hiernaar te verwijderen. persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

6.3.3 Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het Unierecht of het nationale recht waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is toegekend;
 3. om redenen van algemeen belang die verband houden met de volksgezondheid overeenkomstig art.

6.4 Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. U heeft ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6.5 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan de gegevensbeheerder hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten meedelen aan een andere verantwoordelijke zonder tussenkomst van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 letter a DSGVO of art. 9 par. 2 brief a DSGVO of op een contract volgens art. 6 par. 1 letter b DSGVO en
 2. de verwerking vindt plaats via geautomatiseerde procedures.

Door dit recht uit te oefenen, hebt u ook het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene naar de andere controller worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is toegekend.

6.6 Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, eerste lid, letter e of f van de AP; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen voor de verwerking zijn die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke marketing, inclusief profilering, voor zover deze verband houden met dergelijke directe marketing. marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor die doeleinden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om uw recht op bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 1/2002 / EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties. U hebt ook het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 58, paragraaf 89 DPA. Uw recht op bezwaar kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig aantast, en de beperking is noodzakelijk voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

6.7 Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming tot intrekking. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien het besluit

 1. is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke
 2. is toegestaan ​​door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is, en dat recht bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 par. 1 DSGVO, tenzij art. 9 par. 2 verlicht. a of g DSGVO is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de gevallen waarnaar wordt verwezen in (1) en (3), zal de verantwoordelijke voor de verwerking redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

6.8 Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u overweegt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de DPA. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van art. 78 DSGVO.