SNN

De Noordelijke Nederlandse Alliantie heeft de stem van de Noordelijke Nederlanden verenigd. Zij zijn een bestuurlijke organisatie waarmee de drie provincies en de vier grote steden in de regio hun ruimtelijke ordening en economische strategie op elkaar afstemmen. Zij zijn een beheersautoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Zij zijn een netwerkorganisatie die bedrijven, kennisinstellingen, regionale overheden en maatschappelijke organisaties in staat stelt elkaar te ontmoeten en hun krachten te bundelen om innovatie te bevorderen - zowel in Nederland als in Europa.

SNN

Subsidie-distributieorganisatie voor Noord-Nederlandse bedrijven

SNN Innovation monitor

De Innovatiemonitor is een strategische samenwerking tussen SNN en de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van de monitor is het in kaart brengen en analyseren van innovatieactiviteiten, investeringen en resultaten van het MKB in de regio

SPO Groningen

SPO verzorgt tweedekansonderwijs aan volwassenen die een pedagogische opleiding op (post) hbo-niveau willen volgen of die willen doorstromen naar de master (ortho) pedagogiek onderwijskunde

Sprechtag digitales Büro

Overleg voor bedrijven over digitalisering van hun kantoor, aangeboden door de Kamer van Koophandel in Oldenburg.

Stadt Emden

Gemeente Emden

Start-Up City

Startup City is een inspirerende nieuwe faciliteit voor startups en scale-ups van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Incubator Cube050 en het Marian van Os Centre for Entrepreneurship zijn de eersten die verhuizen naar deze bijzondere nieuwe locatie voor ondernemerschap waar studenten, ondernemers en onderzoekers samenkomen.

Start-up Pitch Night Oldenburg

De Start-up Pitch Night Oldenburg is een netwerkevenement. Startups pitchen hun ideeën voor een jury en krijgen waardevolle feedback. Alle deelnemers worden uitgenodigd om te netwerken na de pitches.

Start-up weekend 2020 Emden

Het Start-up weekend brengt studenten, leerlingen en loopbaanwisselaars met verschillende vaardigheden en achtergronden samen. Organisatorische talenten, techneuten, bedrijfstypen, creatieve en marketingdeskundigen vormen teams en bereiken samen meer. Iedereen die dat wil, kan aan het begin een bedrijfsidee presenteren, waaromheen de teams dan worden gevormd. Tijdens het weekend valideert het team de ideeën, ontwikkelt ze verder en maakt ze een prototype met de steun van mentoren. De beste teams krijgen prijzen en sponsorprijzen om hun ideeën verder uit te werken.

Startpunt Ondernemers

Netwerkorganisatie voor start-ups in Sneek

Startup Assist

StartUp Assist verbindt start-ups, gevestigde bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel is om elkaars expertise en netwerk te delen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Het project is een voorbeeld van moderne sportsponsoring: niet alleen steun zoeken voor het budget van je eigen club, maar ook steun bieden aan anderen waar dat mogelijk is, onder het motto 'connect sport'.

Startup in Residence

Wil je helpen om van Noord-Nederland een betere plek te maken met je startup? We zijn op zoek naar ambitieuze startups om nieuwe en innovatieve manieren te bedenken om maatschappelijke vraagstukken en stedelijke uitdagingen aan te pakken. Startup in Residence is een 6 maanden durend programma waarbij je intensief wordt gecoacht en getraind, en onze partners en challenge-eigenaren fungeren als launching customer voor de meest veelbelovende oplossingen. Vind je uitdaging, breng je oplossing en wij helpen je met ons Startup in Residence programma om deze te starten en te lanceren.

Startup Weekend Groningen

Startup Weekend is een evenement waar de deelnemers de hoogte- en dieptepunten, het plezier en de druk ervaren die "het startup leven" met zich meebrengt. In niet meer dan 54 uur kunt u uw ideeen oppoetsen, teams vormen en van dat idee een bedrijf maken! Tijdens het weekend leren ontwikkelaars, ontwerpers, bedrijfs- en industrie-experts op een praktische manier wat er aan de hand is. Terwijl je leert hoe je een echt bedrijf kunt creëren, ontmoet je de allerbeste mentoren, investeerders, medeoprichters en sponsors die klaar staan om je op weg te helpen.

Startup- und Unternehmerforum (Cornexion GmbH)

Het Starters- en Ondernemersforum wil nieuwe impulsen geven aan het Emsland en netwerken bemiddelen tussen lokale ondernemers en regionale en bovenregionale netwerken uit de start-up scene, branchedeskundigen en investeerders om te bemiddelen tussen deze twee groepen en creëer nieuwe stof tot nadenken en netwerken.

Sterk Fries Ondernemerschap

Start-up ecosysteem voor start-ups in Friesland

Steuerberatertag IHK

De Belastingadviseursdag van de Industrie und Handelkammer biedt oprichters en geïnteresseerden in het opzetten van een onderneming de mogelijkheid om individuele informatie in te winnen over de fiscale aspecten die komen kijken bij het opzetten van een onderneming.